Kuva Sanna Saastamoinen
Kuva Sanna Saastamoinen

Yhdistys

Helsingin kontakti-improvisaatioyhdistyksen tarkoituksena on kontakti-improvisaation harrastuksen, kehontietoisuuden ja tanssikulttuurin edistäminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös levittää kontakti-improvisaation harrastustoimintaa ja koota lajin harrastajia yhteiseen toimintaan, sekä edistää ja tukea sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä terveitä elämäntapoja. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Yhdistys

  • Järjestää kontakti-improvisaatioharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia 
  • Järjestää harjoitustilaisuuksia 
  • Suunnittelee ja järjestelee kursseja ja muuta taidekoulutusta
  • Toimeenpanee näytöksiä, kursseja ja kontakti-improvisaatiotapaamisia
  • Hankkii tarvittavia tiloja yhdistyksen käyttöön
  • Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan kontakti-improvisaation kehittäiseksi
  • On yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
  • Harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa